Дослідження процесів структуроутворення та створення теорії інтенсивного пластичного деформування алюмінієво-літієвих та титанових сплавів

Загальний вигляд комп'ютаризованої установки

На основі аналітичного огляду наукових публікацій обґрунтовані мета та основні напрямки. Показана перспективність використання структурно модифікованих та структурно-неоднорідних матеріалів на основі титанових та алюмінієвих сплавів.

Виконано аналіз силових схем навантаження при ізотермічному пресуванні. Типові схеми навантаження в результаті структурно-логічного аналізу класифіковані в залежності від долі впливу напружень зсуву, які пропорційні силам тертя, на загальний напружений стан в осередку деформацій.

Розглянута загальна методика виконання роботи, яка включає методику теоретичного чисельного та експериментального аналізу. Запропоновано для теоретичного аналізу використання теорії пластичної течії.
Створено новий підхід до розрахунку деформацій зсуву у загальному процесі деформування на основі загальних рівнянь теорії пластичної течії суцільного середовища. На основі запропонованого підходу розглянуто процес пресування з активними силами тертя, що створюють великі деформації зсуву у перерізі каналу, через якій рухається суцільне середовище.

Виконано дослідження процесу ізотермічного пресування для гвинтової уширяючої екструзії. На основі побудованих теоретичних моделей досліджені кінематичні закономірності процесу деформування та встановлено вклад деформацій зсуву на формування мікроструктури металу після деформування. У виробничих умовах показана перспективність наступної переробки модифікованих гвинтовим пресуванням металів для штампування виробів, наприклад, видавлюванням у гарячому стані.

Досліджений процес інтенсивного пластичного деформування в осередку деформацій при витягуванні з потоншенням різнорідних металів в умовах нагріву. Отримані теоретичні моделі для розрахунку сумісного витягування з потоншенням для двошарової заготовки циліндричної форми для ідеальнопластичного матеріалу а також теоретична модель витягування двошарової заготовки з врахуванням сил тертя на контактних поверхнях заготовки з матрицею і пуансоном, між шарами різнорідних металів
Наведено результати дослідження інтенсивного поверхневого пластичного деформування вигладжування з додатковими ультразвуковим навантаженням. Наведено експериментальні дані по дослідно-промисловому досвіду ізотермічного пресування заготовок лопаток. Наведено технологічні рекомендації по впровадженню технологічних процесів в умовах машинобудівних підприємств.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2315-f.doc397 КБ