Розробка заходів з ресурсо- та енергозбереження в електродному виробництві

Розроблена оновлена технологія електродного виробництва у вигляді сукупності нових і модернізованих технологічних регламентів та конструкцій промислового обладнання. Обґрунтовано доцільність розробки заходів з ресурсо- та енергозбереження електродного виробництва. Одержано експериментальні температурні залежності фізичних властивостей вуглевмісних матеріалів. Розроблено технічні рішення з модернізації діючого обладнання, зокрема, мінімізовано багатостадійний технологічний процес одержання наповнювача та розроблено ескізний проект печі для прямоточного графітування електродних виробів, який забезпечує покращені технологічні параметри процесу одержання електродів. Розроблено фізичні, математичні і числові моделі теплоелектричного, механічного та тепло-гідродинамічного стану технологічних процесів, що відбуваються у промисловому обладнанні, зокрема, у електрокальцинаторах, печах випалювання та графітування непрямого та прямого нагрівання, які необхідні для числового аналізу технологічних та конструктивних параметрів модернізованого устаткування. Проведено числовий аналіз фізичних полів діючого та модернізованого обладнання при його експлуатації на діючих та модифікованих регламентах та виконано зіставлення отриманих результатів. Розроблено методики визначення втрат електроенергії до входу у піч графітування Ачесона змінного струму та прогнозування технологічних параметрів переділу випалу «зелених» заготовок залежно від графіка зміни температури димових газів під склепінням печі. Створені технологічні регламенти випалювання електродної продукції в печах випалу, які реалізують ресурсо- та енергозбереження і зменшення виходу бракованих виробів та графітування довгомірної продукції у печах непрямого нагріву постійного струму, що забезпечують необхідну якість продукції й цілісність конструкції печі. Проведена науково-обґрунтована експертиза запропонованих технічних рішень (заходів) з ресурсо- та енергозбереження в електродній промисловості. Результати роботи впроваджено у виробництво.

Схема завантаження заготовок у камері печі випалювання з використанням шару тирси у шарі засипки
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2641-p.pdf702.4 КБ