Супутник

Розробка та дослідження високоефективних ресурсозберігаючих методів і засобів забезпечення теплових режимів наносупутника НТУУ»КПІ»

Вперше в Україні колективом студентів та викладачів створено експериментальну льотну модель наносупутника та конструктивно-технологічні засоби забезпечення його теплового режиму усіх підсистем наносупутника. А саме, підсистеми обробки даних на основі комп’ютера з пакетом прикладних програм, тривісної підсистеми орієнтації та стабілізації супутника, радіопідсистеми зв’язку, підсистеми телеметричного контролю, підсистеми електропостачання, датчиків координат Сонця.

Розробка засад створення нано- та пікосупутників як космічних мікролабораторій

Створення на базі мікросупутників як надмалих космічних апаратах космічних  мікролабораторії значно  підвищує ефективність використання космічних апаратів та залучення до космічних експериментів більшої кількості користувачів за рахунок вдосконалення космічних апаратів та впровадження сучасних інформаційних технологій. Розроблено загальну методологію аналізу та синтезу структур компонентів віртуальної лабораторії з урахуванням особливостей побудови бортової системи збору, обробки інформації та керування, особливостей наукових приладів та систем мікросупутника.