Сидоренко С.І.

Формування функціональних та біосумісних композиційних покриттів на сплавах титану і заліза, зміцнених вуглецевими нанотрубками та елементами втілення, за умов екстремальних енергетичних впливів

Модернізована установка на базі ННВ-6,6 з електромагнітним сепаратором  вуглецевої плазми

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U003184, НТУУ «КПІ» - 2510-ф.
2. Науковий керівник - д.ф-м.н., член-кореспондент НАН України, проф. Сидоренко С.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Закономірності формування біосумісних захисних покриттів на титанових та залізних сплавах для штучних протезів та медичного інструменту.

Обладнання вакуумної камери для іонно-плазмової обробки

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0109U000455
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання) ‑ д.ф-м.н., член-кор. НАН України, проф. Сидоренко С.
3. Суть розробки, основні результати.

Фізичні принципи формування наноструктурного стану в жароміцних сплавах при фрикційній обробці плоских та складнофасонних поверхонь

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U003780
2. Науковий керівник - чл.-кор.НАН України, д.ф.-м.н., проф. Сидоренко С.І.
3. Суть розробки, основні результати.