Про сайт

НА WEB-САЙТІ НАДАЮТЬСЯ ЗВІТИ ВИКОНАННЯ РОБІТ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» ПО ПРІОРИТЕТНИМ НАПРЯМКАМ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ

(Закон України № 2519-VI від 9.09.2010 р.Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки").

  1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,  людського потенціалу   для   забезпечення конкурентоспроможності України у  світі  та  сталого  розвитку суспільства і держави;
  2. Інформаційні та комунікаційні технології;
  3. Енергетика та енергоефективність;
  4. Раціональне природокористування;
  5. Науки про життя, нові технології профілактики та   лікування найпоширеніших захворювань;
  6. Нові речовини і матеріали