Розробка методичного, програмного та технічного забезпечення систем діагностики та управління енергетичних парових котлів

Розроблено спеціалізоване алгоритмічне та програмне забезпечення для системи діагностики та управління енергетичними паровими котлами, а саме:

- методику та алгоритм обчислення в реальному часі техніко-економічних показників парових енергетичних котлів;

- методику, діагностичну модель та програмне забезпечення оперативного діагностичного контролю інтенсивності вироблення ресурсу і постоперативної діагностики стану найбільш теплонапружених елементів парових котлів;

- методику та алгоритми оптимізації режимів роботи котлів в залежності від факторів надійності та економічності.

Розроблене алгоритмічне та програмне забезпечення у вигляді програмного продукту реалізовано на базі резервованої системи промислової автоматизації виробництва концерну Siemens (Simatic S7-400) та промислових комп’ютерів.

Створена система автоматичного управління та діагностики відрізняється від існуючих аналогів наявністю двох оригінальних контурів керування, а саме:

- системи автоматичного регулювання процесу згорання палива, особливістю якої є використання комплексного супервізора, що змінює завдання регулятора в залежності від навантаження котла, типу палива, концентрацій кисню, окису вуглецю та окисів азоту в димових газах. Завдяки цьому забезпечується максимальне значення коефіцієнта корисної дії котла та зведення до мінімуму теплових втрат, які супроводжують процес спалювання палива і передачі тепла до води та пари;

- системи автоматичного регулювання температури пара в котлі, особливістю якої є принципово нова структура з використанням в якості вхідних імпульсів температур металу найбільш навантажених елементів пароперегрівників. Це дозволяє підтримувати задане значення температури пара за котлом та в проміжних точках пароперегрівника, а також температуру металу труб поверхонь нагріву нижче гранично припустимих значень.