Безродний М.К.

Гідродинаміка та тепломасообмін в паро-газорідинних апаратах барботажного типу

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001340, НТУУ «КПІ» - 2310-Ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Безродний М. К.
3. Суть розробки, основні результати.