Гераїмчук М.Д.

Розробка теоретичних засад і принципів побудови мікроперетворювачів механічних величин в електричну величину на основі МЕМС і нанотехнологій

Фото  макета приладу, на якому здійснювалася перевірка принципу дії приладу та тестувалася комп’ютерна програма

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000544,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д.
Ч.2 Фотоелектричний вимірювач дистанції до объекту: Науковий керівник -д.т.н. проф. Чиж І.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних основ, принципів побудови і синтезу багатокоординатних мікроперетворювачів на основі використання нових фізичних ефектів і нано -мікро-технологій

1. Номер державної реєстрації- 0111U000589, НТУУ «КПІ» - 2410 ф.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д., Гераимчук М.Д., Geraimchuk M.D.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних основ побудови сенсорних мереж на основі сучасних інформаційних і нано-мікро технологій

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U000401.
2. Науковий керівник-д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д.
3. Суть розробки, основні результати.