Касьянов П.О.

Формалізація комплексних методів нелінійного аналізу та оптимального керування складними розподіленими системами різної природи

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0114U001520
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання)
Д.ф.-м.н., доцент Касьянов П.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Диференціальні ігри переслідування з функціоналом якості та їх застосування в задачах динамічного розподілу ресурсів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000056, НТУУ «КПІ» - 2405-ф.
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., доц. Касьянов П.О.
3. Суть розробки, основні результати.