Хайрнасов С.М.

Розробка та дослідження комбінованого сонячного колектору на основі алюмінієвих теплових труб для ефективного перетворення сонячної енергії в електричну та теплову

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000382.
2. Науковий керівник - к.т.н., с.н.с. Хайрнасов С.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження середньотемпературного двофазного пристрою для реалізації технології утилізації теплоти викидних потоків газоперекачувальних агрегатів магістральних газопроводів

Макет модулю установки утилізації теплоти викидних потоків газів

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001591, НТУУ «КПІ» - 2636-п.
2. Науковий керівник - к.т.н., с.н.с. Хайрнасов С.М.
3. Суть розробки, основні результати.