Корнілович Б.Ю.

Одержання високоефективних силікатних матеріалів для захисту водного басейну від радіоактивного забруднення

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0115U002325
2. Науковий керівник – д.х.н., чл.-кор. НАН України Корнілович Б.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Золь-гель синтез наноматеріалів на основі шаруватих силікатів для вилучення токсикантів з водних середовищ

Конструкція контейнера для розміщення активного завантаження

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000649, НТУУ «КПІ» - 2549 - п.
2. Науковий керівник - д.х.н., проф., чл. – кор. НАН України Корнілович Б.Ю.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка високоселективних сорбуючих керамічних матеріалів для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002329

2. Науковий керівник - чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Корнілович Б.Ю.,

Суть розробки, основні результати.