Максименко В.Б.

Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних та метаболічних характеристик

Макет лабораторного зразка програмно-апаратного комплексу  для діагностики стану серцево-судинної системи людини

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002334, номер реєстрації в університеті - 2613-ф
2. Керівник науково-дослідної роботи - д.м.н., професор Максименко В.Б.
3. Суть розробки, основні результати.