Савчук М.М.

Дослідження та застосування методів криптоаналізу важкооборотних криптографічних перетворень в класичній та квантовій моделі обчислень

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U000254
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н, доцент Савчук М.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Сучасні методи аналізу і синтезу криптографічних алгоритмів та протоколів

1. Номер державної реєстрації теми -№0113U000944, НТУУ «КПІ» - 2618-п.
2. Науковий керівник - д. ф.-м. н., доцент Савчук М.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження стійкості і ефективності криптографічних алгоритмів захисту інформації та їх реалізацій з використанням додаткових даних

1. Номер державної реєстрації теми - № 0111U000342, НТУУ «КПІ» - 2417-п.
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., доцент Савчук М.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Алгебраїчно-ймовірнісні методи дослідження стійкості криптографічних алгоритмів і протоколів

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U001549.
2. Науковий керівник- д.ф.-м.н. Савчук М.М.
3. Суть розробки, основні результати.