Щерба А.А.

Створення енергоефективної резонансної установки для сертифікаційних випробу-вань вітчизняних кабелів з сучасною ізоляцією на високі та надвисокі напруги

Енергоефективна установка для випробувань надвисоковольтних кабелів

1. Номер державної реєстрації 0114U000580
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Щерба А.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка науково-технічних засобів неруйнівної діагностики вітчизняних надвисоковольтних кабелів світового рівня для підвищення їх експлуатаційної надійності та ресурсу

1. Номер державної реєстрації 0112U002394, номер реєстрації в КПІ 2536-п.
2. Науковий керівник, доктор технічних наук, професор, член кореспондент НАН України Щерба Анатолій Андрійович.
3. Суть розробки, основні результати.

Оптимізація нової технології промислового виготовлення кабелів з твердою полімерною ізоляцією для удосконалення енергетичних мереж надвисоких напруг

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U000269
2. Науковий керівник – член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф. Щерба А.А.,
3. Суть розробки, основні результати