Чернега Д.Ф.

Розробка процесу виробництва частково металізованих залізорудних шихтових матеріалів на основі рудовуглецевих композицій для традиційних металургійних технологій

Металізований шихтовий матеріал, отриманий сполученим процесом спікання і металізації залізорудної сировини

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U001197, НТУУ «КПІ» - 2534-п
2. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Чернега Д.Ф.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення литих бар’єрних оболонок для біметалевих і комбінованих балонів зберігання водню.

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U001217.
2. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Чернега Д.Ф
3. Суть розробки, основні результати.