Лінючева О.В.

Електрохімічний пристрій для визначення вмісту діоксиду сульфуру в повітрі та в технологічних газових середовищах

1. Номер державної реєстрації - 0115U002323
2. Науковий керівник – д.т.н., професор Лінючева О.В.
3. Суть розробки, основні результати

Наукові засади корозії мікро- і нано-структурованих матеріалів в електрохімічних системах сенсорів і суперконденсаторів

1. Номер державної реєстрації теми – 0113U001595, номер реєстрації в університеті – 2614-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Герасименко Ю.С., проф. Лінючева О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення електрохімічного джерела мікропотоку сірководню для засобів моніторингу та запобігання забрудненню повітряного середовища

Макетний зразок генератора сірководню на основі електрохімічного джерела мікропотоку сірководню (ЕДМС)

1. Номер державної реєстрації теми 0113U001592, НТУУ «КПІ» - 2664-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лінючева О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення електрохімічних газових сенсорів для визначення сірководню у повітрі та технологічних середовищах

Дослідний зразок електрохімічного газового сенсора НТУУ «КПІ» для визначення сірководню у повітрі та технологічних середовищах

1. Номер державної реєстрації теми – 011U002202, НТУУ «КПІ» - 2462-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лінючева О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення наукових засад масообмінних процесів у відкритих електрохімічних системах газових сенсорів

Амперометричний принцип вимірювання

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001315, НТУУ «КПІ» - 2320-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лінючева О.В., Линючева О.В., Linyucheva Olga V.
3. Суть розробки, основні результати.