Макогон Ю.М.

Формування нанорозмірних магнітно-твердих плівок FePt, легованих Ag, Au, Cu, для підвищення щільності магнітного запису і збереження інформації

підвищення щільності магнітного запису

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002512, НТУУ «КПІ» - 2607-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Макогон Юрій Миколайович
3. Суть розробки, основні результати.

Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої щільності запису і збереження інформації

Схема розробки

1. Номер державної реєстрації 0110U001316, номер реєстрації в університеті 2306-ф.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Макогон Юрій Миколайович. Вчений ступінь: доктор технічних наук, вчене звання – старший науковий співробітник.
3. Суть розробки, основні результати.