Кулаков Ю.О.

Впровадження хмарних технологій в систему освіти та створення віртуальних комп’ютерних науково-навчальних лабораторій дослідницького університету

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U003352, НТУУ «КПІ» - 2621-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кулаков Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та впровадження віртуальних сервіс-платформ хмарних технологій в сервіс віртуальних персональних кабінетів для науковців

1. Номер державної реєстрації - 0111U001646, НТУУ «КПІ» - 2416-п
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Кулаков Ю.О.
3. Суть розробки, основні результати.