Праховник А.В.

Розробка моделей та методів управління інтегрованими системами енергозабезпечення та контроль ефективності енерговикористання

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U002484, НТУУ «КПІ», 2437-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Праховник А.В.,к.т.н., доцент Находов В.Ф.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка сучасної концепції, методологічних засад та заходів забезпечення сталого розвитку енергетики України

1. Номер державної реєстрації – 0109U002587.
2. Науковий керівник: Праховник А.В., доктор технічних наук, професор.
3. Суть розробки, основні результати.