медичні ендопротези

Розробка та дослідження технології лазерного вирізання медичних ендопротезів (стентів)

Лазерне вирізання медичного ендопротеза (стента)

1. Номер державної реєстрації 0110U002330
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання) д.т.н., проф. Коваленко В.С.
3. Суть розробки, основні результати.