Барбаш В.А.

Розробка і застосування нових екологічно безпечних технологій отримання наноцелюлози, продуктів хімічних і фармацевтичних виробництв із недеревної рослинної сировини

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002411
2. Науковий керівник - к.х.н., доцент Барбаш В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка ресурсозберігаючих технологій перероблення вітчизняної недеревної рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію

вибілена целюлоза із соломи

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001810, НТУУ «КПІ» - 2645-п.
2. Науковий керівник - к.х.н., доц. Барбаш В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка органосольвентних способів одержання та використання волокнистих напівфабрикатів із сільськогосподарських рослин у целюлозно-паперовій промисловості

Зразки недеревинної сировини

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001238.
2. Науковий керівник – к.х.н., професор Барбаш В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій перероблення стебел рослинної сировини у товари широкого вжитку

Фото мікрокристалічної целюлози

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002489, НТУУ КПІ” – 2443-п
2. Науковий керівник – к.х.н., доц. Барбаш В.А., Барбаш В.А., Barbash V.A.
3. Суть розробки, основні результати.