Кузьмінський Є.В.

Отримання енергоносіїв з відходів виробництва біодизельного палива, промислових стоків, мікроводорості Chlorella vulgaris та відходів її культивування

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000399
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Біотехнологія очищення стічних вод різноманітного походження з одночасним одержанням електрики

Біоректори дослідно – промислової установки, що працюють в анаеробному кисневому режимі

1. Номер державної реєстрації теми – 0109V000974.
2. Науковий керівник – д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
3. Суть розробки, основні результати

Фотобіоелектрохімічна конверсія відходів і біосировини з одержанням електричної енергії та енергоносіїв

Лабораторна установка для одержання водню та метану

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001650, НТУУ «КПІ» - 2661-п.
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Біотехнологічне отримання енергії та енергоносіїв з відходів різноманітного походження

Схема проточного мікробного паливного елемента із замінними електродними блоками

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000672, НТУУ «КПІ» - 2444-п.
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
3. Суть розробки, основні результати.