Величко О.М.

Розробка і дослідження зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями для задруковування поліграфічної та пакувальної продукції плоским офсетним друком

1. Номер державної реєстрації — 0115U000207
2. Науковий керівник — д.т.н., проф. Величко О.М.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотувальних поверхнях

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001470, НТУУ «КПІ» - 2463-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Величко О.М.
3. Суть розробки, основні результати