Капустян В.О.

Моделювання ціноутворення та розробка прогнозних цінових моделей в ПЕК України

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U002759.
2. Науковий керівник - д.ф-м.н., проф. Капустян В.О.
3. Суть розробки, основні результати.