жароміцні сплави

Теоретичні і технологічні принципи керування спеціальними властивостями високолегованих сплавів для литих деталей особливо відповідального призначення

1. Номер державної реєстрації: 0109U000571.
2. Науковий керівник: д.т.н. професор Могилатенко Володимир Геннадійович
3. Суть розробки, основні результати.

Фазові та структурні перетворення в композиційних наноструктурованих квазікристалічних сплавах алюмінію під дією тиску, інтенсивної пластичної деформації та температури

СЕМ зображення структури  сплаву Al94Fe3Cr3

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U001485, НТУУ «КПІ» - 2508-ф..
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Юркова О.І.
3. Суть розробки, основні результати