ККД

Підвищення ефективності роботи компресорних станцій шляхом використання технології „Водолій” для утилізації скидної теплоти газотурбінних двигунів

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. 0112U001663, НТУУ «КПІ» 2541.
2. Науковий керівник Дикий Микола Олександрович
3. Суть розробки, основні результати.

Система вимірювання і дослідження електричних параметрів в елементах енергозберігаючих перетворювачів енергії

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000203, НТУУ "КПІ" - 2456-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.