автоколивальний процес

Вплив магнітного поля на автоколивальні процеси на міжфазній поверхні провідник-електроліт.

напруженість магнітного поля 2500 Е

1.Номер державної реєстрації теми – 0109U001601.
2.Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор, член-кор. НАПН України, Горобець Юрій Іванович
3.Cуть розробки, основні результати.