Безпілотники

Розробка системи контролю та управління роботизованими мобільними засобами для комплексного моніторингу стану середовища та наземних об'єктів

Макетний зразок Платформи

1. Номер державної реєстрації 0113U003351,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Стенін О.А.
3. Суть розробки, основні результати

Методи підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж із використанням телекомунікаційних аероплатформ

Рис.1. Лабораторний зразкок системи дистанційного керування БПЛА

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001627, НТУУ «КПІ» - 2625п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лисенко О.І.
3. Суть розробки, основні результати.
 

Розробка методів та методик проектування оптимального безпілотного авіаційного комплексу для задач промислово-екологічного моніторингу навколишнього середовища

Макет вимірювальної  системи

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000718, НТУУ «КПІ» - 2660-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Збруцький О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка системи запобігання нештатних ситуацій та їх наслідків для малих пілотованих та безпілотних літаків

Макет системи

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000551, НТУУ «КПІ» - 2458-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Збруцький О.В.
3. Суть розробки, основні результати.