Приладобудування

Розробка ефективних технологій на основі сучасних автоматизованих систем керування якістю виготовлення виробів приладобудування

1. Номер державної реєстрації теми - № 0113U0022960, НТУУ «КПІ» - 2653-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Румбешта В.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Застосування сучасних інформаційних технологій для створення інтелектуальних технологічних систем і технологій та розробка засобів підвищення якості виготовлення виробів

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. Номер державної реєстрації No 0109U001583.
2. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Румбешта Валентин Олександрович
3. Суть розробки, основні результати.