Передбачення

Розробка інформаційної системи супроводження процесу передбачення

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U003164, НТУУ «КПІ» - 2523-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.