Захист інформації

Логіко-ймовірнісний підхід в задачах безпеки структурно-складних систем

Структурна схема

1. Номер державної реєстрації: 0113U002468, номер реєстрації в університеті 2602-ф.
2. Науковий керівник: д.т.н., професор Новіков Олексій Миколайович
3. Суть розробки, основні результати.

Сучасні методи аналізу і синтезу криптографічних алгоритмів та протоколів

1. Номер державної реєстрації теми -№0113U000944, НТУУ «КПІ» - 2618-п.
2. Науковий керівник - д. ф.-м. н., доцент Савчук М.М.
3. Суть розробки, основні результати.