Целюлозно-паперова промисловість

Розробка ресурсозберігаючих технологій перероблення вітчизняної недеревної рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію

вибілена целюлоза із соломи

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001810, НТУУ «КПІ» - 2645-п.
2. Науковий керівник - к.х.н., доц. Барбаш В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка органосольвентних способів одержання та використання волокнистих напівфабрикатів із сільськогосподарських рослин у целюлозно-паперовій промисловості

Зразки недеревинної сировини

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001238.
2. Науковий керівник – к.х.н., професор Барбаш В.А.
3. Суть розробки, основні результати.