Інформаційно-вимірювальні системи

Розробка контрольно-вимірювальної системи підтримки надвисокої точності при виготовленні прецизійних деталей приладів

Вимірювання люфта координатних рушіїв верстата за допомогою вимірювальної головки М-17 та плитки Йогансона

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000743, НТУУ «КПІ» - 2656-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення на базі вейвлет-перетворень інформаційно-вимірювальної системи оцінки та захисту мовної інформації

1 Державний реєстраційний номер 0109U000474.
2 Науковий керівник: Володарський Є.Т.
3 Суть розробки, основні результати.

Розробка інтервальних методів з використанням концепції невизначеності для підвищення точності оцінки результатів контрольних вимірювань параметрів інформативних сигналів

інформаційно-вимірювальні системи

1. Державний реєстраційний номер 0109U000474, ОКБ «Шторм» - 2430-п.
2. Науковий керівник: д.т.н., професор, Володарський Є.Т.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000033
2. Науковий керівник–д.т.н. професор, Володарський Є.Т.
3. Суть розробки, основні результати.