Тарасенко В.П.

Методи організації інтелектуального програмного забезпечення розподіленого навчального інформаційного середовища освіти для сталого розвитку

Приклад роботи квазісемантичного редактору пошукового запиту

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: № держреєстрації 0113U000715, № реєстрації в університеті 2600-ф
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання): д.т.н., проф. Тарасенко В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи організації інформаційно-аналітичних систем для підтримки інтелектуальної технології системного електронного освітнього ресурсу.

Приклад аналітичних можливостей системи (автоматична класифікація)

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. № держреєстрації 0112U001151, № реєстрації в університеті 2501-ф
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). д.т.н., проф. Тарасенко В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи та засоби оптимізації операційного базису спеціалізованих Grid-орієнтованих обчислювальних структур

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000676, НТУУ «КПІ» - 2414-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тарасенко В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи організації моніторингових інформаційно-аналітичних систем науково-освітнього призначення на основі високопродуктивних обчислювальних кластерних технологій

1. Номер державної реєстрації теми – 0109U000526
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тарасенко Володимир Петрович
3. Cуть розробки, основні результати.