Зварювання

Розробка технологічних засад точкового контактного зварювання різнорідних матеріалів з гарантованою якістю з’єднань

1. Номер державної реєстрації № 0111U000641, номер реєстрації в університет 2450-п.
2. Науковий керівник докт. техн.наук, професор Рижов Роман Миколайович
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення технології формування двошарових ресурсозберігаючих полімерних гофрованих трубних виробів

Відформовані гофри

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000576
2. Науковий керівник - к.т.н., доц. Сідоров Д.Е.
3. Суть розробки, основні результати.

Моделювання процесів міжфазної взаємодії при електродуговому зварюванні та наплавленні під флюсом

Моделювання процесів міжфазної взаємодії при електродуговому зварюванні та наплавленні під флюсом.

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000708
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Прохоренко В.М.
3. Суть розробки, основні результати.