Пащенко Є.О.

Безклінкерні неорганічні в'яжучи з використанням багатотоннажного відходу теплових електростанцій – золошлаку та стінові вироби на їх основі

1. Номер державної реєстрації теми 0110U002442, НТУУ „КПІ”- 2550 п
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Пащенко Є.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка технології виробництва стінових матеріалів на основі органомінеральних в'яжучих контактного твердіння з використанням в якості кремнеземного компоненту відходів теплових електростанцій

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002326
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Пащенко Є.О.
3. Суть розробки, основні результати.