Нейромережі

Теорія дослідження температурного поля біопалива нового термоанемометричного витратоміра з використанням алгоритмічних методів, апарату штучних нейронних мереж

Апаратний комплекс термоанемометричного витратоміра

1. Номер державної реєстрації №0114U000545,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки Безвесільна О.М., приладобудівний факультет, кафедра приладобудування.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теорії проектування та дослідна апробація багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та їх систем керування

Виготовлений дослідний зразок верстата з паралельними кінематичними структурами

Підтема: Розробка теорії динаміки багатокоординатних верстатів та машин на базі нечітких множин і нейронних мереж із реалізацією принципово нових методів обробки деталей

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002333, номер реєстрації в університеті – 2615-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Струтинський В.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Методологія побудови інформаційних систем з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. №Д/Р 0111U002510, №2474-п
2. Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Чумаченко Олена Іллівна
3. Суть розробки, основні результати