Лазерна технологія

Керування параметрами топографії поверхні виробів програмованим лазерним опроміненням

Обробка зразків на макеті устаткування

1. Номер державної реєстрації, №0114U003431
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Коваленко В.С.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка та дослідження технології виготовлення медичних ендопротезів (стентів) методом лазерного фрезерування

Лазерне фрезерування стента

1. Номер державної реєстрації, 0112U000589 номер реєстрації в університеті 2545-п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). д.т.н., проф. Коваленко В.С.
3. Суть розробки, основні результати