Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої щільності запису і збереження інформації

Розроблено новий підхід до дифузійного формування стабільних нанорозмірних магнітно-твердих плівок FePt з хімічно впорядкованою фазою L10(FePt)ГЦТ при використанні додаткових шарів легуючих елементів (Ag, Au, Cu) з низкою поверхневою енергією. Енергія межі поділу між шарами була застосована як додаткова екстрарушийна сила для прискорення термічно-активованих процесів хімічного впорядкування плівки FePt і зниження температури (на 100оС) фазового переходу хімічно невпорядкованої магнітно-м'якої фази А1(FePt)ГЦК у хімічно впорядковану магнітно-тверду фазу L10(FePt)ГЦТ з надструктурою. Обгрунтовано доцільність застосування легуючих елементів (Ag, Au, Cu) з обмеженою розчинністю в сплаві FePt для ефективного керування параметрами і орієнтацією кристалічної надгратки, а також обмеження росту зерен і розташування вісі легкого намагничування плівки перпендикулярно до поверхні підкладки. Проведено комплексні експеріментальні дослідження багатошарових нанорозмірних плівкових композицій, що дозволило сформувати фазу L10(FePt)ГЦТ з високою коерцитивною силою (Нс ~ 20-30 кОе), намагніченістю насичення (~ 1500 емо/cм3), з прямокутною формою кривої намагнічування і співвідношенням Mr/Ms близьким до 1 в поверхневих шарах. Розроблено рекомендації щодо вибору технологічних параметрів процесу формування і стабілізації плівок FePt, застосування яких дасть змогу підвищити щільність магнітного запису і збереження інформації термоактивованим методом запису до ~ 250 Гбіт/см2 замість досягнутих на цей час 60 Гбіт/см2.

Схема розробки
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2306-f.doc313 КБ