Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації токсичних компонентів осадів водоочищення

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002210
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Сербін В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Встановлення основних закономірностей процесу утилізації токсичних металовмісних осадів коагуляційного водоочищення стічних вод, забруднених барвниками, поверхнево-активними речовинами та іншими органічними сполуками, шляхом кислотної та окисної обробки цих осадів зі знешкодженням токсичних полютантів з частковим або повним (в рециклі) поверненням коагуляційних реактантів у процес водоочищення. За результатами досліджень розроблено технологію ресурсозберігаючого очищення стічних вод та проведено дослідно-промислові випробування на реальних стічних водах .