Дослідження властивостей надширокосмугових імпульсних радіосигналів і розробка на їх основі принципів побудови радіомереж, що самоорганізуються, і терміналів для них

Створено теоретичну базу, нові методи та засоби передачі інформації, що можуть бути використані для розробки телекомунікаційних радіомереж, які не вимагають фіксованої інфраструктури та використовують надширокосмугові радіосигнали. Головна ідея роботи полягає в тому, що кожен мобільний термінал виступає не тільки в ролі кінцевого пристрою, але й ретранслятора-маршрутизатора пакетів інших абонентів. Кожен термінал здійснює оцінку параметрів функціонування мережі та вибір методів управління інформаційними потоками, забезпечуючи оптимізацію своїх та мережевих параметрів. Підвищення інтелектуальності абонентських терміналів у сполученні з використанням надширокосмугових сигналів дозволило отримати принципово нові архітектурні рішення для побудови безінфраструктурних радіомереж з можливістю самоорганізації.

Вперше, запропоновано спосіб прийому ультракоротких імпульсних сигналів і приймач що його реалізує, в якому прийом здійснюється не накопиченням енергії імпульсів сигналу, а селекцією імпульсів, амплітуда яких перевищує средньоквадратичну напругу шумів і завад. Запропоновано модель ієрархічної побудови інтелектуальних систем управління радіомережами із самоорганізацією та метод координації цільових функцій вузлових інтелектуальних систем управління з використанням нечіткої логіки. На різних рівнях моделі OSI запропоновані методи управління вузловими та мережевими ресурсами. На канальному рівні запропонована низка методів та математичних моделей множинного доступу до радіоканалу при застосуванні імпульсних надширокосмугових сигналів. На мережевому рівні запропоновано управляти топологією мережі як складовою частиною маршрутизації, а також представлено метод координатної маршрутизації, який побудований з урахуванням особливостей надширокосмугових імпульсних радіосигналів та новий інтелектуальний метод маршрутизації. На транспортному рівні представлені аналітичні моделі оцінки тривалості зв’язності мобільних абонентів радіомереж із самоорганізацією, а також розроблено математичні моделі для розрахунку інтервалу тайм-ауту повторної передачі пакетів. Представлена архітектура та принципи побудови апаратної частини терміналів радіомереж із самоорганізацією та надширокосмуговими імпульсними сигналами.

Макети радіотерміналів, які можуть бути об’єднані в радіомережу із самоорганізацією
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2506-f.pdf299.92 КБ