Розробка технології отримання виробів із армованих керамічних композитів триботехнічного та інструментального призначення

Ріжуча пластина під час роботи

Розроблено технологію одержання порошків надміцних надтвердих армованих керамічних матеріалів кристалізацією розплавів евтектичних сплавів систем B4C-TiB2, LaB6-ТіB2, Mo-Si-B в умовах зонної плавки та відцентрового розпилення. Встановлено, що зміна технологічних параметрів процесу одержання дозволяє отримувати порошки з розміром частинок 40-500 мкм, сферичної форми та вузького гранулометричного складу.

Досліджені властивості одержаних порошків та показана перспективність їх використання для виготовлення керамічних та металокерамічних композитів поліфункціонального призначення та ефективного застосування в технологіях газотермічного напилення, Розроблено технологію одержання порошків з оголеними включеннями на поверхні частинок, що дозволяє в 2-3 рази збільшити міцність як об'ємних деталей, так і покриттів за рахунок армування границь зерен. Одержано композиційні керамічні та металокерамічні матеріали із порошків евтектичних сплавів. Розроблено металокерамічний композит на основі евтектичного порошку B4C-TiB2 і титанової армованої матриці, який показав підвищені механічні і функціональні характеристики при експериментальних випробуваннях в умовах інтенсивного абразивного зносу. Завдяки армуванню у розробленому композиті спостерігається ефект самозаточування, що дозволяє значно збільшити час безперервної експлуатації ріжучих частин і, таким чином, значно підвищити продуктивність різання, що робить даний матеріал конкурентоспроможним на ринку різальних матеріалів.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2722-p.pdf555.87 КБ