Науково-методичні основи оптимізації структурно-параметричних рішень гнучких систем електропостачання в умовах реструктуризації ринку електроенергії

Розроблено науково-технічні та методологічні засади:
побудови гнучких систем електропостачання, алгоритмічного та програмного забезпечення розрахунків для прийняття оптимальних структурно-параметричних компонувальних рішень з урахуванням покриття прогнозних графіків навантажень систем електропостачання (СЕП);
визначення раціонального складу та параметрів комплексних джерел розосередженої генерації, відповідно до умов їх використання, з урахуванням економічних, екологічних, соціальних та інших факторів;
розроблення методів оцінювання навантаження окремих вузлів мережі та вихідних характеристик джерел генерації енергії, з урахуванням фактично існуючого в електричних мережах фактору невизначеності інформації;
розроблення методів і методик здійснення вибору складу та місць розміщення як традиційного, так і сучасного комутаційного обладнання з метою підвищення надійності роботи та стійкості режимів електропостачання в умовах використання засобів розосередженої генерації;
розроблення алгоритмів ефективного мультиагентного керування режимами роботи комплексних джерел розосередженої генерації при їх автономному використанні, або у випадку їх інтеграції в електропостачальні системи, в умовах запровадження ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку.
Техніко-економічні розрахунки структурно-параметричних рішень гнучких систем електропостачання виконуються з використанням детерміновано-стохастичних моделей, а оптимальні розв’язки щодо компонувальних варіантів комбінованих енергоустановок для СЕП – вирішенням оптимізаційних задач формування графіків генерації електроенергії та покриття графіків навантажень. Алгоритми мультиагентного керування комбінованими енергоустановками на основі поєднання вимог щодо ефективного керування забезпечують реалізацію основних ідей дослідження.
Здійснюється поєднання окремих вирішуваних задач в єдиний комплекс, з використанням інформаційно-обчислювальних комплексів, автоматизованих систем обліку і керування, напрацьованого методичного та програмного забезпечення побудови і ефективного управління сучасними гнучкими системами електропостачання.
Трансформація існуючих систем електропостачання в інтелектуальні системи згідно загальній концепції Smart Grid пов’язана із забезпеченням ефективного розподілу та споживання енергії, високої надійності енергопостачання, стійкості режимів та якості електричної енергії, за умови широкого використання розосередженої генерації, формування адекватного інформаційно-комунікативного середовища, широкого обґрунтованого впровадження новітніх пристроїв силової електроніки, сучасного комутаційного та захисного обладнання, алгоритмів стимулювання активної поведінки споживачів. Розроблено математичні моделі та методичне забезпечення вирішуваних задач.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2826.pdf319.38 КБ