Розробка імпульсної надширокосмугової системи радіозв’язку терагерцового діапазону частот

Вперше в Україні розроблено макетний зразок телекомунікаційної системи радіозв’язку терагерцового діапазону 130-132 ГГц типу «точка-точка» на основі використання імпульсних надширокосмугових сигналів для локальних комп’ютерних мереж та сенсорних мереж передачі інформації, створений на запропонованому авторами неенергетичному методі приймання імпульсних надширокосмугових радіосигналів.
Теоретично запропоновано і експериментально перевірено метод "прямої" генерації надширокосмугового імпульсного сигналу для терагерцового діапазону. Спроектовано експериментальний макет для дослідження передавання та приймання методом гетеродинування імпульсного надширокосмугового сигналу наносекундної тривалості через радіоканал терагерцового діапазону 130-132 ГГц.
Розроблено імітаційну модель та структурну схему передавача імпульсних надширокосмугових сигналів для передавального тракту та приймача на основі метода «неенергетичного» прийому для приймального тракту радіоканалу терагерцового діапазону.
Спроектовано експериментальні макети елементів та вузлів передавального та приймального трактів терагерцового діапазону з використанням технологій фотоніки та мікрохвильової електроніки, запропоновано нові схемно-технологічні рішення створення в терагерцовому діапазоні гетеродина на основі квазіоптичних і просторових методів підсумовування потужності, більш високочутливих частотних перетворювачів з накачуванням на основній гармоніці і пристроїв з підвищеною частотною вибірковістю.
Розроблено рекомендації щодо побудови на основі технології використання імпульсних надширокосмугових сигналів телекомунікаційної системи в терагерцовому діапазоні частот з оптимізованими характеристиками чутливості й вірогідності прийнятої інформації для локальних комп’ютерних мереж та сенсорних мереж передачі інформації, створення телекомунікаційної мережі безпроводового космічного радіозв’язку та радіозв’язку між аеростратосферними телекомунікаційними платформами.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2018_2035.pdf166.47 КБ