Динамічні моделі енергетичних потоків будівлі в контексті функціонування інженерних систем та ділової активності користувачів

Функціонал Smart Houme має певні обмеження серед яких неможливість аналізувати активність мешканців, визначення її впливу на енергоспоживання, розпізнавання фізичного стану користувача за його активностями. Рішень, які б були в змозі вирішити дану проблему на сьогодні немає. Одним з підходів є застосування аналізу активностей бінарних сенсорів руху. Перевагою такого підходу є дешевизна реалізації та забезпечення конфіденційності даних мешканців. Система функціонує у реальному часі.
Метою роботи є розробка нових підходів в управлінні динамікою енергетичних
потоків будівлі з врахуванням особливостей функціонування інженерних систем за реальних умов навколишнього середовища, ринкових факторів та специфіки формування попиту на комфортні, енергоефективні та безпечні умови для роботи від активного користувача.
В результаті виконання НДР вирішується науково-технічна задача дослідження
динаміки енергетичних потоків будівлі, як результату прояву активностей користувача та режимів функціонування інженерної інфраструктури, виявлення можливостей оптимізації енергоспоживання, діагностування фізичного стану користувача за характером його поведінки, яка у проявляється через режими функціонування інженерної інфраструктури.
Отримані результати нададуть дослідникам в області енергетики нові можливості
при проектуванні систем енергозабезпечення житлового та офісного секторів для
оптимізації структури та функціонального забезпечення інженерних систем будівель.
Технічна значущість досліджень пов’язана з розробкою методів управління
інженерною (зокрема, енергетичною) інфраструктурою будівлі для реалізації
енергоефективних режимів її функціонування, аналізу графіків нергеоспоживання та оптимізації споживання за критерієм фінансових витрат, розпізнавання аномальних режимів функціонування інженерної інфраструктури, що пов’язано, наприклад, з погіршенням стану здоров’я або самопочуття користувача. Це дозволить реалізовувати функції відслідковування аномальних ситуацій пов’язаних з дітьми, людьми з відхиленнями, людьми похилого віку та запобігти негативних наслідків (пошкодження обладнання, ураження людей електричним струмом, пожежі, отруєння газом, та ін.).

Дослідний стенд дослідження активностей споживача
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_0000.PDF404.77 КБ