Розробка спеціалізованої бази знань для рекурсивного аналізатора слабко зв’язаної природно-мовної текстової інформації Web- застосувань.

База знань з обробки і структуризації природо-мовної інформації, яку здійснює рекурсивний синтаксичний аналізатор, будується на основі нової формальної моделі структурного рівня організації мовного матеріалу, що передбачає рекурсивну схему організації, де чітко визначений елемент рекурсії - базова семантико-синтаксична структура, що описується розширеною моделлю.

Для більшої повноти цього опису використовуються набори метаданих, що створюють багатомірні метаіндекси, які описують не тільки самі мовні об’єкти, а й змістовні фрагменти текстових структурних одиниць, що і створюють додаткові класифікаційні індекси метаданих, які й формують фактично базу знань. Це дозволить проводити паралельну обробку фрагментів тексту рекурсивним синтаксичним аналізатором, підвищити швидкість обробки текстів природо-мовної інформації  та уніфікувати процеси їх обробки.

Проектування класифікаторів бази знань і розробка відповідного пакету запитів для пошуку всіх об'єктів (текстів) або їх фрагментів, що відносяться до поняття або ситуації (рубриці) класифікатора, забезпечує можливість повної автоматизації збору і рубрикації інформації із внутрішніх джерел.

Таким чином, пропонується вирішення  проблеми автоматизації формування обмеженої кількості структурних моделей за рахунок значного скорочення структур представлення природно-мовної інформації, а також за рахунок заміщення структурного аналізу – аналізом параметричних моделей на основі метаданих, що значно спрощує синтаксичний аналіз і надає можливість оперативної підтримки в реальному часі систематизованих баз даних і знань та подальшого мовного синтезу.