Розплави полімерів

Розроблення дискретизованих математичних моделей процесів змішування та формування при приготуванні нових полімерних композицій

Розроблено математичні моделі процесів змішування при неізотермічної течії розплавів полімерних композицій в змішувальних каналах статичного та динамічного типів з урахуванням зміни їх реологічних властивостей від деформаційно-температурного режиму. Розроблено методику та проведено чисельні розрахунки процесів змішування розплавів полімерів з іншими компонентами в змішувальних каналах базових конфігурацій екструзійного та литтєвого обладнання.