Зауличний Я.В.

Вплив електронної структури нанокомпозитних катодів SiO2/TiO2/Fe2O3/Al2O3, отриманих ударно-вібраційною обробкою на зарядові ємності літієвих джерел струму

Макет ЛДС з катодом на основі суміші SiO2+TiO2 після УВО

Для інтенсивного розвитку науково-технічного прогресу необхідно використання нових матеріалів з унікальними наперед заданими властивостями, такими як висока сорбційна здатність, надпровідні властивості, висока здатність до накопичення електричного заряду та ін. Зважаючи на інтенсивний розвиток електромашинобудування та збільшення кількості портативної електроніки виникає необхідність у використанні портативних джерел енергії з високими показниками зарядової ємності та цикльованості

Залежність ємності SiO2/Al2O3-катодів літієвих джерел струму від енергетичного перерозподілу електронів, спричиненого умовами синтезу нанокомпозитів

Перенос електронів від металів в зв’язуючі і незв’язуючі  стани кисню та зниження зарядової ємності ЛДС при циклюванні

Зарядова ємність катодів літієвих джерел струму (ЛДС) залежить від ступеня впровадження іонів в структурні канали, дефекти та інші особливості розвиненої поверхні нанорозмірних матеріалів. Оскільки взаємодія іонів літію з поверхневими іонами наночастинок безпосередньо залежить від енергетичного розподілу валентних електронів, особливо, в негативно-заряджених іонах, то важливим є виявлення впливу на ці характеристики методів синтезу нанорозмірних композитів.