Гроль В.В.

Методи організації високоефективних спеціалізованих сховищ даних науково-освітнього призначення на основі кластерних обчислювальних технологій

Розроблено ряд підходів та методів до створення сховищ даних науково-освітнього призначення орієнтованих, на відміну від більшості аналогів, на задачі аналізу неструктурованих масивів даних, а не на задачі документообігу. Зокрема запропоновано метод архітектурної організації сховищ спрямованих на семантичну та розвинену аналітичну обробку даних. Розроблено способи підтримки надвеликих сховищ текстових даних, які базуються на використанні кластерних обчислювальних технологій.