cisc-risc

Методи та засоби підвищення ефективності рішення задач на основі перестроюваних обчислювальних засобів на ПЛІС

Спеціалізований суперскалярний процесор з множиною реконфігурованих обчислювальних блоків під керівництвом обмеженої схеми потоку даних

Розроблено теоретичні основи побудови дворівневої матричної структури на ПЛІС, керованою обмеженою схемою потоку даних. Створено та досліджено моделі дворівневої матричної структури на ПЛІС, керованою обмеженою схемою потоку даних. Розроблено нову концепцію побудови проблемно-орієнтованих обчислювачів, реалізація котрих орієнтована на використання множини ПЛІС. Розроблено нову методику створення дворівневої матричної структури на ПЛІС, керованою обмеженою схемою потоку даних.